Om Udsagnsanalyse

Vi fortæller sandheden, når vi lyver

Udsagnsanalyse er en videnskabeligt funderet og verificeret disciplin i at identificere bedrag i skriftlige og mundtlige udtalelser. Gennem analysen kan man konkludere, om et beskrevet hændelsesforløb er troværdigt eller bedragerisk. Analysen vil afsløre, hvor i hændelsesbeskrivelsen, personen har forsøgt at fordreje sandheden eller har tilbageholdt kritisk information, der skal spørges ind til. Analysen vil samtidig verificere troværdige beskrivelser af hændelsesforløb, så gode og ærlige mennesker ikke bliver underlagt yderligere mistanke, uanset om de er anklager eller anklagede.

Analysen er ikke-indgribende. Personerne, hvis udsagn bliver analyseret, behøver ikke være til stede eller få at vide, at analysen har fundet sted. Det er juridisk forsvarligt. Formålet med analysen vil ikke være at pege fingre og sige “Jeg ved, du lyver.” Den slags har kun værdi som TV-underholdning. Værdien af analysen ligger i den ekstra information og afklaring, man opnår igennem de rigtige, kritiske spørgsmål og efterfølgende efterforskning.